keskiviikkona, maaliskuuta 07, 2007

Länsi-Helsingin Vihreiden kannanotto Lääkärinkadun alueen kaavasuunnitelmaan


Länsi-Helsingin VihreätLausunto Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle 14.10.2005
ASIA: Hankenro 228, Kslk dnro 2005-699
LÄÄKÄRINKADUN POHJOISPUOLI (Laakso) ASEMAKAAVAN MUUTOS

Länsi-Helsingin Vihreät:Kannanotto koskien Lääkärinkadun pohjoispuolen puistoalueen asemakaavamuutosta
Vastustamme alueen asemakaavan muuttamista ja alueen rakentamista. Haluamme säilyttää alueen nykyisenkaltaisena puistoalueena.Keskuspuiston reuna palvelee tällä kohdalla lukuisten kaupunkilaisten, varsinkin alueen lapsiperheiden ja ikäihmisten virkistysalueena sekä merkittävänä kevyen liikenteen reittinä kaupungin länsi- ja pohjoisosista kohti keskustaa. Lähialueen kouluille ja päiväkodeille nykyinen puisto on tärkeä liikuntapaikka ja luontoretkien kohde. Alueen rakentaminen tuhoaisi jälleen palasen Keskuspuistoa ja siirtäisi ulkoilualueen "portin" kauemmaksi, pienimpien lasten ja huonoimmin liikkuvien ikäihmisten ulottumattomiin. Vaikka suunnittelualue ei yleiskaavan ja karttojen mukaan virallisesti olekaan varsinaista Keskuspuistoa, se kuitenkin mielletään selkeästi Keskuspuistoon kuuluvaksi. On myös otettava huomioon, että Keskuspuiston säilyttäminen rauhallisena keitaana kaupungin keskellä vaatii tämänkaltaisia avoimia puistomaisia reuna-alueita penkkeineen ja istutuksineen. Ne toimivat puskurivyöhykkeenä Keskuspuiston metsän ja asutuksen sekä liikenteen välillä.Lisäksi alueella kasvaa uhanalaiseksi luokiteltu lehtonata, jonka kasvupaikkojen tuhoaminen rakentamalla on lainvastaista. Yleiskaava 2002 toki mahdollistaa alueen kaavoittamisen asuinrakennuksille, mutta ei kaikkea yleiskaavaan kirjattua ole tarpeen sokeasti toteuttaa. On nähtävä myös nykyisen puistoalueen arvo kaupunkilaisten henkiselle ja fyysiselle terveydelle ja hyvinvoinnille.Kuva: Kirsikka Bonsdorff

Ei kommentteja: