keskiviikkona, lokakuuta 12, 2011

Palautetta Pasilan aluesuunnitelmasta

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto laatii aluesuunnitelman Pasilan alueelle.

Aluesuunnitelmaa laadittaessa selvitetään alueen katujen, puistojen ja muiden viheralueiden kunto sekä asukkaiden toiveet niiden hoidosta ja kehittämisestä.

Voit antaa palautetta suunnittelijoille tämän (löytyy klikkaamalla tätä otsikkoa!) sivuston kautta merkitsemällä kartalle niitä paikkoja, reittejä ja alueita, joihin haluat katu- ja puisto-osaston suunnittelijan kiinnittävän huomiota. Voit myös kommentoida muiden kommentteja.

Aluesuunnittelman laatiminen alkaa vuoden 2010 syksyllä. Tutustu rakennusviraston sivuilla suunnittelun etenemiseen ja asukaskyselyn tuloksiin:
Pasilan aluesuunnitelma (Rakennusviraston sivut)

Suunnittelijoiden yhteystiedot löytyvät rakennusviraston sivuilta.

Keskuspuisto alennetaan Helene Schjerfbeckin puistoksi

Kuninkaantammeen rakennetaan Helene Schjerfbeckin nimikkopuisto. Alueen vesistöä ja paikallisia materiaaleja hyödyntävä lähipuisto luodaan Hakuninmaanpuiston nykyisestä luonnonmetsästä. Puistosuunnitelmaa esitellään yleisölle 20. lokakuuta Kannelmäessä.

Kuninkaantammen kaava-alueen kantava ajatus on kestävä kehitys ja luonnonmukaisuus. Puisto on pyritty suunnittelemaan samalla periaatteella. Puistossa käytetään materiaalina alueelta louhittua kiveä muureihin, puroihin hidasteiksi ja askelkiviksi sekä yksittäisiä isompia lohkareita katseenvangitsijoiksi. Alueelta kaadettuja puita hyödynnetään muun muassa taideteoksissa, kalusteissa ja siltarakenteissa.

Rakennusvirastossa on etsitty vaihtoehtoisia menetelmiä rakennetulta alueelta pois johdettavan sade- ja sulamis- eli hulevesien käsittelyyn ja käyttöön syntypaikallaan. Schjerfbeckin puistoissa tuodaankin mahdollisimman monipuolisesti näkyviin hulevesien erilaisia hyödyntämistapoja maisemarakentamisessa.

Puiston pohjoisosassa vedet johdetaan putousmaisten kivirakenteiden kautta kohti puiston keskiosan kosteikkoja. Vesi on tuotu myös leikkialueelle. Vesi johdetaan kosteikkoihin mutkittelevien uomien kautta, jotka ovat paikoin kosteikkomaisia, paikoin nurmipintaisia painanteita tai kivipintaisia puroja.

Asukastilaisuus alueen tulevaisuudesta järjestetään 20. lokakuuta kello 18–20 Kannelmäen peruskoulussa (kartalla). Paikalla on rakennusviraston, kaupunkisuunnitteluviraston sekä talous- ja suunnittelukeskuksen edustajia.

Luoteis-Helsingissä sijaitsevasta Kuninkaantammen alueesta tulee lähivuosina 5 000 ihmisen koti ja 1 000 hengen työpaikka-alue.

Kaupunginsuunnitteluviraston tiedotteen asiasta voi lukea klikkaamalla otsikkoa.