torstaina, huhtikuuta 24, 2008

Tehometsänhoitoa Pirkkolassa: kuvakollaasi

Syynä esitettyjen kuvien mukaiseen tuhoon ovat saamani tiedon mukaan Helsingin Energian kaukolämpotyöt. Syy on täysin kelvoton, eikä millään tavalla riittävä ja legitiimi perustelu virkistysmetsän tärvelemiseen.

keskiviikkona, huhtikuuta 23, 2008

Jokeri II-tunnelin päätös jo tänä keväänäNäkymä Paloheinän golfkentältä Keskuspuiston suuntaan. Ehkä joukkoliikennetunneli saisi myös golfinpelaajat bussin käyttäjiksi?

Hesarin kaupunkisivuilla 12.4.2008 julkaistun artikkelin mukaan pääkaupunkiseudun poikittaisliikennettä tehostavan Jokeri II-linjaa palvelevan tunnelin rakentamisesta päätetään kuluvan kevään aikana. Arvio tunnelin kustannuksista ilman hiihtoputkea on 28 miljoonaa euroa.

Jokeri II-bussilinjan on tarkoitus lähteä Myyrmäestä, ja kulkea uuden Kuninkaantammen asuinalueen, Paloheinän, Malmin ja Kontulan kautta Vuosaareen. Tunnelia päästään aloittamaan mahdollisesti jo 2010, ja liikennöinti voinee aloittaa 2012.

Asia oli joukkoliikennelautakunnan kokouksessa 17.4. käsiteltävänä. Tunneli sukeltaisi maan alle suunnilleen Perhekunnantieltä pohjoiseen jatkuvan ulkoilupolun kohdalta, ja tulisi maan pinnalle Pakilantien ja Kuusmiehentien risteyksessä.

Joukkoliikenteen - etenkin poikittaisen - kehittäminen on etenkin suunniteltaessa uusia asuinalueita kannatettavaa. Sopii toivoa kuitenkin, ettei uutta asuinaluetta suunniteltaessa jälleen kerran venytettäisi Keskuspuiston pyhiksi väitettyjä rajoja.

perjantaina, huhtikuuta 11, 2008

Metsästä ei-puistoksi: Pirkkolan kasvojenrypistysKuva ei ole Pirkkolasta, vaan sieltä noin 1,5 kilometriä etelään.

Palattuani kahdeksan kuukauden Oslon-keikkani jälkeen Pirkkolaan, minua kohtasi siellä hävityksen kauhistus. Etenkin pururadan (jonka pituus oli tarkistusmittauksessa pudonnut 3050 metristä 2930 metriin) varrella oli kaadettu niin paljon puita, että pururataa monin paikoin risteävälle hiekkatielle näki miltei koko matkan pituudelta, paitsi silloin kun hiekkatie jatkaa uimahallin itäpuolella.

En ole metsänhoidon asiantuntija, vaan kaupunkitutkija. Joissakin kaupunkilaisissa pimeät metsät herättävät pelkoa, mikä ei ole metsien vika. Jos oli tarkoitus parantaa aluskasvillisuuden kasvuedellytyksiä harventamalla niitä varjostavia havupuita, tuskin kasvuedellytykset ainakaan paranivat Kehä ykkösen varrelta, jota vastaan suojaava luonnollinen haju-, melu- ja saastemuuri näin menetettiin.

Ranskalainen kaupunkimaantieteilijä Francis Lefévbre luonnehtii kaupunkiympäristöä erilaisilla dikotomioilla. Yksi niistä on aito vastaan epäaito, toinen luonnollinen vastaan luonnoton, kolmas alkuperäinen vastaan muokattu. Jos metsää luonnehtivat aitous, alkuperäisyys ja luonnollisuus, niin kaupunkimaista puistoa voisi luonnehtia epäaidoksi, luonnottomaksi ja muokatuksi. Vaikka tässä jaottelussa käytetty terminologia vaikuttaakin leimaavalta, niin toki kaupunkipuistoillakin on vahvuutensa. Jos Keskuspuistosta - joka oli melkein metsä - oli tarkoitus tehdä melkein puisto, niin mentiinpä pahasti - metsään.

maanantaina, huhtikuuta 07, 2008

Lääkärinkadun alue kaavoituskatsauksessa - Läkaregatans område i planläggningsöversikten


Kaikille helsinkiläiskotitalouksille alkaneella viikolla jaettavassa Helsingin kaavoituskatsaus 2008:ssa todetaan sivulla 21:

"Lääkärinkadun pohjoispuolen suunnittelun tavoitteena on rakentaa alueen maiseman, mittakaavan ja Keskuspuiston läheisyyden huomioon ottava pienkerrostalojen eli ns. kaupunkivillojen muodostama korkealuokkainen ja viihtyisä asuinalue. Suunnittelun yhteydessä selvitetään rakentamisen vaikutukset suojellun lehtonadan säilymiseen ja muihin luontoarvoihin sekä virkistykseen".

I Helsingfors planläggningsöversikten, som utdelas till varje hushåll i Helsingfors, konstateras i sidan 21 att:

"Målet för planeringen av området norr om Läkäregatan är att bygga ett trivsamt bostadsområde av hög standard med låghus eller s.k. stadsvillor där områdets prägel, skala och närheten till Centralparken beaktas. I samband med planeringen utreds byggandets inverkan på den fredade långsvindelns fortbestånd och på den övriga naturen samt på rekreationsvärden".

Alueen suunnittelusta vastaa/Ansvarlig för planeringen av området är:
Arkkitehti/Arkitekt Janne Prokkola