maanantaina, huhtikuuta 07, 2008

Lääkärinkadun alue kaavoituskatsauksessa - Läkaregatans område i planläggningsöversikten


Kaikille helsinkiläiskotitalouksille alkaneella viikolla jaettavassa Helsingin kaavoituskatsaus 2008:ssa todetaan sivulla 21:

"Lääkärinkadun pohjoispuolen suunnittelun tavoitteena on rakentaa alueen maiseman, mittakaavan ja Keskuspuiston läheisyyden huomioon ottava pienkerrostalojen eli ns. kaupunkivillojen muodostama korkealuokkainen ja viihtyisä asuinalue. Suunnittelun yhteydessä selvitetään rakentamisen vaikutukset suojellun lehtonadan säilymiseen ja muihin luontoarvoihin sekä virkistykseen".

I Helsingfors planläggningsöversikten, som utdelas till varje hushåll i Helsingfors, konstateras i sidan 21 att:

"Målet för planeringen av området norr om Läkäregatan är att bygga ett trivsamt bostadsområde av hög standard med låghus eller s.k. stadsvillor där områdets prägel, skala och närheten till Centralparken beaktas. I samband med planeringen utreds byggandets inverkan på den fredade långsvindelns fortbestånd och på den övriga naturen samt på rekreationsvärden".

Alueen suunnittelusta vastaa/Ansvarlig för planeringen av området är:
Arkkitehti/Arkitekt Janne Prokkola

2 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Tarkoittaako tuo, että rakennetaan? Siinähän sanotaan vain, että selvitetään vaikutuksia luontoon. Miten tämän Helsinginniemen ainoan lehtomaisen saarekkeen nyt saisi lopultakin suojeltua?

Michael Perukangas kirjoitti...

Alueen luontoarvo selvitys on ollut meneillään jo kohta parisen vuotta, ja se lopulta aika paljolti ratkaisee sen, rakennetaanko mitään vai ei. Alue on joka tapauksessa erittäin vaikea kaavoitettavaksi. Mahdollisuudesta rakentaa ei välttämättä seuraa se, että rakennetaan!