maanantaina, elokuuta 26, 2013

Paloheinän joukkoliikennetunnelin louhiminen alkaa

Joukkoliikennetunnelin rakentaminen Keskuspuiston ali Paloheinästä Kuninkaantammeen on käynnistymässä. Rakennustyöt alkavat vielä elo-syyskuun aikana mittaustöillä ja puunkaadolla Paloheinän ulkoilumajan tuntumassa. Maankaivuu ja tunnelin louhinta alkavat syyskuussa. Louhinta siirtyy maan alle suunnitelmien mukaan lokakuun lopussa. Louhintatyöt kestävät noin vuoden. Muut rakennustyöt ovat valmiita elokuussa 2015. Paloheinätunneli on suurin yksittäinen rakennustyö Jokeri 2 -hankkeessa. Jokeri 2 on uusi tiheällä vuorovälillä kulkeva runkobussilinja Vuosaaresta Myyrmäkeen. Se parantaa olennaisesti pääkaupunkiseudun poikittaisia joukkoliikenneyhteyksiä sekä palvelee uuden, 5000 asukkaan Kuninkaantammen asuinalueen matkustajia. Uusi bussilinja alkaa palvella matkustajia syksyllä 2015. Poikittaisen runkolinjan toteuttaminen edellyttää 1,2 kilometrin mittaisen joukkoliikennetunnelin rakentamista. Tunneli kulkee Keskuspuiston ali Paloheinästä Kuninkaantammeen. Tunnelia louhitaan molemmista päistä samanaikaisesti. Tunnelista louhittava kallio hyödynnetään ekologisesti järkevällä tavalla: kiviainesta käytetään tunnelin suuaukon lähialueilla Kuninkaantammen asuinalueen esirakentamisessa sekä Paloheinän ulkoilumajan pysäköintialueiden parantamisessa. Hankkeeseen kuuluu myös Paloheinän majan piha-alueen ja lähiympäristön uudistaminen sekä paikoitusalueen uusiminen. Paloheinän maja on käytössä koko rakentamisen ajan, mutta kulkureitteihin on tulossa muutoksia ja osa majan pysäköintipaikoista on poissa käytöstä. Hankkeen kustannusarvio on noin 24 miljoonaa euroa.

maanantaina, elokuuta 19, 2013

Miksi Keskuspuisto on minulle tärkeä

Laukaistuani vilkkaaksi äityneen keskustelun kansallisesta kaupunkipuistosta Hesarissakin mainostetussa Facebook-ryhmässä Lisää kaupunkia Helsinkiin, koin tarvetta puolustaa Keskuspuistoa kaikenvärisiä gryndereitä vastaan. Jo se, että haluan laittaa näppini edelleenkin Helsingin kaupunkisuunnitteluun, johtuu suurimmaksi osaksi Helsingin Keskuspuistosta. Helsingin Keskuspuisto oli minulle myös syy lähteä mukaan puoluepolitiikkaan, ja edelleenkin politiikka on minulle alisteinen kaupunkisuunnittelulle, ja kaupunki minun arvomaailmassani perustelee kaupunkimetsien ja puistojen itseisarvon. Keskuspuisto on minulle työn ulkopuolella ystävieni lisäksi toinen tärkeimmistä syistä, miksi palaan aika ajoin Helsinkiin. Maununneva, Hakuninmaa, Pakila, Maunula, Länsi-Pasila, Ruskeasuo, Meilahti, Metsälä, Kivihaka, jotka rajautuvat Keskuspuistoon, saavat siitä sekä ihan konkreettista arvonnousua että elämänlaadun kasvamista. Keskuspuisto imee itseensä sulamis- ja hulevedet, puhdistaa lähikaupunginosien ilman sekä imee itseensä Tampereelle asti nykyään jatkuvan Hämeenlinnantien saastat, toimien siis suodattimena. Suodattimena se toimii myös liikennemelulle samaa valtatietä vastaan. Lähiviheralue se on myös pikkuhuopalahtelaisille, töölöläisille, oikeastaan koko Vironniemelle, haagalaisille ja kannelmäkeläisille. Näillä alueilla taitaa asua jokseenkin yhtä paljon asukkaita kuin koko Turussa? Keskuspuistoa käyttävät laajalti myös esimerkiksi Kaivokselassa ja Myyrmäessä asuvat. Keskuspuisto tarjoaa puhtaan ja turvallisen, suoran päivittäisreitin työmatkapyöräilijöille. Esimerkiksi Kannelmäessä asuessani jouduin ylittämään vain kaksi katua työskennellessäni Töölössä, ja nyt kun Nordenskiöldinkadun silta valmistui, ylityksiä olisi vain yksi. Pelkästään 20 km päivittäinen työmatkapyöräily riittää pitämään ihan kohtuullisessa kunnossa, puhumattakaan niistä kymmenistä tuhansista juoksukilometreistä, jotka olisivat jääneet juoksematta ilman Keskuspuistoa. Ja usein jääkaappini olisi ollut aika tyhjä ilman satoja ja taas satoja litroja Keskuspuistosta kotiin kannettuja sieniä.