maanantaina, elokuuta 26, 2013

Paloheinän joukkoliikennetunnelin louhiminen alkaa

Joukkoliikennetunnelin rakentaminen Keskuspuiston ali Paloheinästä Kuninkaantammeen on käynnistymässä. Rakennustyöt alkavat vielä elo-syyskuun aikana mittaustöillä ja puunkaadolla Paloheinän ulkoilumajan tuntumassa. Maankaivuu ja tunnelin louhinta alkavat syyskuussa. Louhinta siirtyy maan alle suunnitelmien mukaan lokakuun lopussa. Louhintatyöt kestävät noin vuoden. Muut rakennustyöt ovat valmiita elokuussa 2015. Paloheinätunneli on suurin yksittäinen rakennustyö Jokeri 2 -hankkeessa. Jokeri 2 on uusi tiheällä vuorovälillä kulkeva runkobussilinja Vuosaaresta Myyrmäkeen. Se parantaa olennaisesti pääkaupunkiseudun poikittaisia joukkoliikenneyhteyksiä sekä palvelee uuden, 5000 asukkaan Kuninkaantammen asuinalueen matkustajia. Uusi bussilinja alkaa palvella matkustajia syksyllä 2015. Poikittaisen runkolinjan toteuttaminen edellyttää 1,2 kilometrin mittaisen joukkoliikennetunnelin rakentamista. Tunneli kulkee Keskuspuiston ali Paloheinästä Kuninkaantammeen. Tunnelia louhitaan molemmista päistä samanaikaisesti. Tunnelista louhittava kallio hyödynnetään ekologisesti järkevällä tavalla: kiviainesta käytetään tunnelin suuaukon lähialueilla Kuninkaantammen asuinalueen esirakentamisessa sekä Paloheinän ulkoilumajan pysäköintialueiden parantamisessa. Hankkeeseen kuuluu myös Paloheinän majan piha-alueen ja lähiympäristön uudistaminen sekä paikoitusalueen uusiminen. Paloheinän maja on käytössä koko rakentamisen ajan, mutta kulkureitteihin on tulossa muutoksia ja osa majan pysäköintipaikoista on poissa käytöstä. Hankkeen kustannusarvio on noin 24 miljoonaa euroa.

Ei kommentteja: