tiistaina, maaliskuuta 27, 2007

Kaavoituskatsaus/Planläggningsöversikt 2007


Ne, jotka ovat jo saaneet postiluukustaan Helsingin kaavoituskatsauksen 2007 (itse sain tänään), lienevät havainneet, että Lääkärinkadun alueen varaus on siinä entisellään, mutta asia on koetettu paketoida kauniimmin ja helposti sulavaksi:


Enligt Helsingfors stads planläggningsöversikten 2007 man fortfarande betraktar Läkaregatans område som en byggningsreserv, men motivering för det är uttryckt lite vackrare:

"Lääkärinkadun pohjoispuolen suunnittelun tavoitteena on rakentaa alueen maisema, mittakaava ja Keskuspuiston läheisyys huomioon ottava pienkerrostalojen eli ns. kaupunkivillojen muodostama korkealuokkainen ja viihtyisä asuinalue. Suunnittelun yhteydessä selvitetään rakentamisen vaikutukset suojellun lehtonadan säilymiseen ja muihin luontoarvoihin sekä virkistykseen."


"Målsättningen för planeringen av området norr om Läkaregatan är att bygga ett trivsamt av hög standard med s.k. statsvillor där områdets prägel, skala och närheten till Centralparken beaktas. I samband med planeringen utreds byggandets inverkan på den fredade långsvingelns fortbestånd och på den övriga naturen samt på rekreationen"

arkkitehti/arkitekt Janne Prokkola, p./tfn. 310 37233
Näkymä Tullinpuomin leikkipuiston kahluualtaalta rakennusalueelle
Kuva: Kirsikka Bonsdorff

Ei kommentteja: