keskiviikkona, heinäkuuta 11, 2007

Helsingin Keskuspuistosta kansallinen kaupunkipuisto?


Vihreät de Gröna r.p. päätti 26.5.2007 tukea Länsi-Helsingin Vihreiden aloittetta kansallisen kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin, Keskuspuiston ja nk. Helsinkipuiston alueelle. Aloite kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta kuitenkin delegoitiin Helsingin vihreälle valtuustoryhmälle.

Seuraavaksi sitaatti Olavi Syrjäsen luvusta "Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien kannalta" Kaupunkisuunnitteluseuran kirjasta Uhattu Helsinki - kirja Helsingin kaupunkisuunnittelun kriisistä (julkaisseet Kustantajat Sarmala Oy / Rakennusalan Kustantajat RAK, 2000)

"Uusi maankäytön järjestämistä koskeva muoto on myös 9 (Maankäyttö- ja rakennuslain) luvun kansallinen kaupunkipuisto, jollaiseksi voidaan ensi sijassa osoittaa valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön omistuksessa olevia alueita. Esillä ovat olleet mm. Aulangon puisto Hämeenlinnassa ja Helsingin Keskuspuisto. Näiden puistojen perustamisella on osallistumisen kannalta merkitystä siten, että keskeiset puisto - ja virkistysalueet ovat usein sellaisia kunnan alueita, joissa kulminoituvat rakennuspaineet ja toisaalta tarve turvata luonnon ja kuntalaisten virkistyksen arvoja ja tarpeita. Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen merkitsee siihen osoitetun alueen turvaamista kunnan horjuvan poliittisen päätöksenteon ailahteluilta. Esim. Helsingin Keskuspuisto on turvattu vahvistetulla yleiskaavalla tulevien kunnan päättäjien mielenmuutoksilta. Siitä huolimatta keskuspuiston reuna-alueisiin kohdistuu jatkuvia murentamispaineita. Kunnassa toimivat järjestöt voivat olla vaikuttamassa kansallisen kaupunkipuiston perustamista koskevan hankkeen käynnistämiseen, puiston rajaukseen ja sitä koskeviin määräyksiin."

Ei kommentteja: