sunnuntaina, marraskuuta 06, 2005

Vilho Ikkalan kannanotto

Laaksossa 4.11.2005

Helsingin kaupungin päättäjille

Minun Keskuspuistoni/yhteinen Keskuspuistomme

Kannanotto Keskuspuiston kaavoittamisesta rakennusalueeksi Laakson kaupunginosassa Lääkärinkadun varrella.

On virinnyt laaja kansalaisliike vastustamaan ko. luonnontilassa olevan Keskuspuiston rakentamista. Lähialueen asukkaat ovat nähneet asian omakseen, mutta sen ohella suurella myönteisyydellä todettakoon, että rakentamista vastustavat myös Töölön, Meilahden, Ruskeasuon ym.kaupunginosien asujaimisto, paljolti ne, jotka monimuotoisesti käyttävät omatoimisesti Keskuspuistoa terveydekseen. Myös lähialueen monet koulut näyttävät käyttävän juuri viereistä Keskuspuiston osaa ohjelmoituun liikuntaan. Omatoimiseen harrastukseen perustuva terveydenhoito on yhteiskunnalle halvempaa kuin sairaanhoito kotona ja laitoksissa. Liikunta aitona terveyden ylläpitäjänä näyttää saavan yhteiskunnassa myös kansanterveyden viranomaistahot, lääkärit etunenässä, ajamaan tätä asiaa. Tämän linjan tulisi olla myös kaupunkimaisissa asumiskulttuureissa päättäjien tavoitteena. Helsingin Keskuspuisto, osittain jo runneltuna, mutta vapaana edelleen halukkaille on aarre. Jos se lyhytnäköisellä kaavoituspolitiikalla menetetään, virhe ei ole koskaan korjattavissa.

Kiinnitämme päättäjien huomiota samalla pariin muuhun näkökohtaan. Mannerheimintiestä kokoojakatuna on autoistumisen seurauksena tullut vauhdilla valtakunnan pääväylän alkupää. Sen kokevat tyypillisten asuntokaupunginosien, erityisesti Töölön, Laakson, Meilahden asukkaat asumisen laatua alentavana melusaasteena ja turvallisuusriskinä. Tilanne pahenee ilman lisärakentamistakin ja vielä enemmän, jos Keskuspuistoa ryhdytään rakentamaan. Tähän liittyy läheisesti toinen haittatekijä jopa terveyden kannalta, nimittäin ilmansaasteiden lisääntyminen, mikä on luettavissa sanomalehtien uutisissa. Kun näiden asuinalueiden asuntoyhtiöt kävivät 1960-1970 -luvuilla kamppailua korttelin 627 kaavoitushanketta vastaan, käytti silloinen kaava-asiantuntija, arkkitehti Viljo Karppinen niden asuntoalueiden kehityksestä ilmaisua "slummiutuminen". Juuri sama kortteli 627 on jälleen rakentamisen kohteena. Nyt puuttuu vain numero.

Kantamme on, että Keskuspuistoa ei rakenneta, vaan pysytetään kokonaisena ja kaupunkilaisten henkireikänä luontoon, KESKUSPUISTONA, vastuu on kaupungin päättäjillä.

Vilho Ikkala ja Mia Ikkala

Ei kommentteja: