maanantaina, lokakuuta 15, 2007

Reijolan aluesuunnitelman laadinta alkaa asukaskyselylläHelsingin kaupungin rakennusvirasto aloittaa aluesuunnitelman laatimisen Pikku Huo-palahden, Ruskeasuon, Laakson ja Niemenmäen alueelle. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu osa Etelä-Haagaa sekä Paciuksenkadun pohjoispuolinen osa Meilahdesta. Suunnitelma ohjaa puistojen, metsien, katujen ja aukioiden hoitoa, peruskorjausta ja kehittämistä.

Suunnittelun tueksi kerätään asukkaiden näkemyksiä alueen vahvuuksista ja puutteis-ta kyselyllä, joka on lähetetty tuhannelle satunnaisesti valitulle alueen asukkaille. Kyselyyn voi vastata myös 12.11.2007 asti rakennusviraston verkkosivuilla osoitteessa www.hkr.hel.fi/suunnitelmat.

Suunnittelualuetta rajaavat Paciuksenkatu, Huopalahdentie, Vihdintie, Hakamäentie, Keskuspuisto, Nordenskiöldinkatu, Reijolankatu ja Stenbäckinkatu. Suunnitelma on nimetty Reijola-nimisen kaupungin hallinnollisen peruspiirin mukaan, joka taas on saanut nimensä Grejuksen (Reijolan) tilan nimestä.

Suunnittelun edetessä järjestetään asukastilaisuuksia ja maastokävelyitä. Reijolan aluesuunnitelman on tarkoitus valmistua 2008 loppuun mennessä.

Lisätiedot asukaskyselystä:
toimistosihteeri Outi Sirkeinen, katu- ja puisto-osasto, puh. (09) 310 38526

Ei kommentteja: