perjantaina, toukokuuta 19, 2006

Selvitys lehtonadan kasvupaikan maaperästä ja vesiolosuhteista


Erityisesti suojellusta lehtonadasta "Festuca gigantea" tehdään konsulttityönä selvitys. Selvityksen ohjausryhmässä on edustus
kaupunkisuunnitteluvirastosta, Helsingin ympäristökeskuksesta, Uudenmaan
ympäristökeskuksesta ja rakennusvirastosta. Konsulttina toimii Enviro Oy.

Alueella, lehtonadan kasvupaikan luona kuluvalla viikolla (alkaen keskiviikosta 17.5.) tehdyt maaperänäytteet liittynevät ainakin osittain tähän selvitystyöhön; lisäksi tutkitaan pohjaveden syvyyttä ja virtauksia ja maaperän kelvollisuutta rakentamiseen yleensä.

Lehtonata -selvityksen on tarkoitus olla valmistunut syksyllä kasvukauden päätyttyä, ja tämän selvityksen on määrä vaikuttaa mahdolliseen asemakaavaluonnokseen. Luonnoksesta on tarkoitus järjestää palaute-/keskustelutilaisuus sen valmistuttua luultavimmin loppusyksystä.

Ei kommentteja: