tiistaina, toukokuuta 23, 2006

KASVUN PAIKKANA KANSALAISYHTEISKUNTA - avoin luentosarja syksyllä kansalaisvaikuttamisesta

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELINEN TYÖVÄENOPISTO
ITÄINEN ALUEOPISTO


KASVUN PAIKKANA KANSALAISYHTEISKUNTA

Luentosarja torstaisin klo 18.30-20 työväenopiston luentosalissa
Stoa, Itäkeskus, Turunlinnantie 1


Suomalaisten kasvattaminen aktiiviseen kansalaisuuteen on viime vuosina
ollut korostetusti esillä mm. hallitusohjelmassa, opettajainkoulutuksessa ja
opetusohjelmissa. Miten kansalaisyhteiskunta toimii tällä hetkellä - tuleeko
kansalainen aidosti kuunnelluksi? Luennoilla kiinnitetään huomiota
paikallistason vaikutusmahdollisuuksiin, erityisesti omaa elinympäristöä
koskevissa asioissa. Luentosarja järjestetään yhteistyössä
Kaupunkimetsäliikkeen kanssa, jonka edustajien omat kokemukset toimivat
sarjan casena viimeisellä luentokerralla. Kommenttipuheenvuorot pyydetään
kaupunkisuunnitteluvirastosta ja -lautakunnalta sekä tutkijalta.

21.9. Kuullusta kuunnelluksi - näkökulmia demokratian kehittämiseen
Ministeri, VTL Kalevi Kivistö
28.9. Kansalaisuuden toteutuminen paikallistasolla. Esimerkkejä Suomesta ja
Ranskasta.
Tutkija (HY) Eeva Luhtakallio
5.10. Paikallinen ympäristöpolitiikka ja kansalaisosallistuminen
Tutkija (TKK) Lasse Peltonen,
12.10. Kaupunkimetsäliikkeen kokemuksia kansalaisvaikuttamisesta ja
kaupunkisuunnittelusta. Kommenttipuheenvuorot.VAPAA PÄÄSY

Ei kommentteja: