torstaina, toukokuuta 04, 2006

Helsingin liikennepäästöt ja kaavoittaminen


Aamun Hesarissa (4.5.2006) sanottiin, että erityisen huonoa ilmanlaatu on ollut
Töölöntullin kulmilla, jossa raja-arvot ovat ylittyneet jo 28 (perättäisenä?)
päivänä. Ja kuitenkin kyseiselle alueelle ollaan kaavoittamassa kokonaan uutta
asuntoaluetta, joka lisäisi paitsi alueen liikennettä entisestään,
puhumattakaan siitä, että uudet asukkaat kärsisivät jo nyt kohtuuttomista
päästöistä (vaikka ekotehokkuuden ohjelma&yleiskaava kehottavat välttämään
sellaisten alueiden kaavoitusta, jotka kärsivät runsaista päästöistä ja
liikennemelusta).

Yleiskaava 2002, sivu 53; 4.11: Ympäristön tila: ”Liikenteen kasvu on ollutvoimakasta. Erityisesti ajoneuvoliikenteen määrä tie-ja katuverkossa lisää melu-ja pölyhaittoja.

Liikenteen kasvu jatkuu yhä, ja vaikka autoja kehitetäänkin ympäristöystävällisemmiksi ja hiljaisemmiksi, kasvava liikenteen määrä ainakin suunnilleen tekee tyhjäksi kehittyneen autojen valmistustekniikan ilman saastumista hidastavat ja melua pienentävät vaikutukset. Alueen vierestä kulkee useita runsaasti työmatkaliikenteeseen käytettyjä valtaväyliä, kuten Mannerheimintie, Tukholmankatu ja Nordenskiöldinkatu. Alueelle olisi myös välttämätöntä rakentaa uusi ajoyhteys, mikäli talot eivät sijoittuisi Lääkärinkadun varteen. Alueen kaavoitussuunnitelma olisi ristiriidasssa sekä kevyttä liikennettä suosivan periaatteen kanssa mutta myös sen periaatteen kanssa, jonka mukaan voimakkaan liikennemelun ja päästöjen vaikutusalueille ei saisi osoittaa asumista.

Michael Perukangas

Kuva: Juha Jakonen

Ei kommentteja: