sunnuntaina, syyskuuta 28, 2008

Svaren på stadsskogsrörelsens förfrågan

Vad tänker kandidaterna i kommunalval i Helsingfors om stadsskogarna? Du kan kolla det genom att klicka på rubriken.

Frågorna är som följande:

1) Stadsskogarna i Helsingfors är unika natur- och rekreationsområden, som man inte bör förstöra av byggande eller genom för kraftig skogsvård. I Helsingfors finns för byggandet lämpigare områden, som räcker ännu för årtionden framåt. Skulle du som fullmäktig vara färdig att försvara bevarandet av skogarna?

2) Stadskogsrörelsens målsättning är att i Helsingfors ordnas en rådgivande folkomröstning om stadsskogarna där väljarna tar ställning till om de vill bevara Helsingfors stadsskogar i sitt nuvarande, obebyggda naturtillstånd. Understöder du detta initiativ? Motivera, tack.

3) Hyllar du förstärkning av närdemokratin? Bör medborgarpåvärkan underlättas? För att till exempel ordna en rådgivande folkomröstning, måste minst 5 % av de röstberättigada stöda initiativet (i Helsingfors betyder det 25 000 undertecknare för att initiativet ens ska tas upp till behandling i fullmäktige). Kommentera situationen.

Ei kommentteja: