tiistaina, tammikuuta 15, 2008

Helsingin luonnon monimuotoisuuden ohjelmaluonnos
Lehtonadan kasvupaikka Keskuspuiston lounaisessa kiilassa, Laaksossa.

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan 10.1.2008 kokouksessa käsiteltyyn luonnon monimuotoisuuden turvaamisohjelman luonnokseen voi tutustua klikkaamalla otsikkoa.

Ohjelmassa todetaan mm. että "laajemmat metsäalueet sijaitsevat Keskuspuistossa, Uutelassa ja Viikin alueella". Lisäksi siinä todetaan, että "rakentaminen on suurin syy alkuperäisten kasvilajien häviämiseen" ja että Helsingin kaupunkimetsät ovat "pienialaisia, kapeita ja pirstoutuneita ja että ne sijoittuvat rakennettujen alueiden sisään". Tämän vuoksi "Helsingin pirstoutuneessa luonnossa ekologiset yhteydet toimivat heikosti" ja "laajimmatkin metsäalueet ovat erillään muista metsäalueista".

Yhteenvetona ohjelmaluonnoksessa todetaan, että pientenkin luontokohteiden säästäminen on tärkeää. "Luonnon pirstoutumisen haittoja voidaan vähentää säästämällä arvokkaita luontokohteita ja turvaamalla niiden väliset yhteydet".

Ei kommentteja: