perjantaina, syyskuuta 21, 2007

Kaupunginvaltuuston keskustelua Lääkärinkadun alueesta


Helsingin kaupunginvaltuuston lähetekeskustelua 30.11.2005 kaupungin asuntopoliittisesta ohjelmasta, mm. Lääkärinkadun alueesta voi lukea klikkaamalla otsikkoa.

SKP:n ja Asukaslistan Yrjö Hakanen, Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki omissa ryhmäpuheenvuoroissaan puolustivat Lääkärinkadun alueen jättämistä koskemattomaksi.

SDP:n Maija Anttila (Kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja, tuolloin myös demareiden valtuustoryhmän puheenjohtaja) kommentoi hämmästyneenä aloitetta liittää Lääkärinkadun alue viralliseen Keskuspuistoon. Anttila ilmaisi huolensa etenkin suurten perheasuntojen tarpeesta ja 25-30 -vuotiaiden asumistarpeista; kuitenkin suurin osa tuon ikäisistä on sinkkuja, jotka tavoittelevat yksiöitä.

Valtuutetut Minerva Krohn (vihr.), Pekka Saarnio (vas.) ja Juha Beurling (SDP) muistuttivat, että tilavien perheasuntojen tavoittelussa unohtuu se, että Helsinkiin tarvittaisiin myös pieniä sinkkuasuntoja. Beurling muistutti myös oikein siitä, että asumisväljyyden lisäksi tulisi huomioida myös elintilan väljyys, ja elintila ei rajoitu neljän seinän sisälle, vaan siihen kuuluu myös lähiviheralueet, joita ei pitäisi nakertaa.

Sirpa Asko-Seljavaara ja Ulla-Maija Urho (kok.) muistuttivat siitä, ettei Helsingin viheralueita tulisi kaavoittaa täyteen pientaloja. Mari Puoskari (vihr.) muistutti lähiviheralueiden tarpeesta, ja toivoi asiasta kiinnostuneilta demarivaltuutetuilta yhteistyötä Vihreiden kanssa. Sanna Hellström (vihr.) totesi, että lähiviheralueet ovat yksi oleellinen seikka, jolla perusteella asunto valitaan.

Stefan Johansson (RKP) ja Mika Ebeling (KD) ehdottivat pilvenpiirtäjiä Keski-Pasilaan; tälle alueellehan saisi helposti mahdutettua moninkertaisesti sen väestön, jota on suunniteltu Lääkärinkadun alueelle. Pasilan miljöö ei tästä kärsisi yhtään, ja lisäksi Keski-Pasilan asukkailla Keskuspuistokin on erittäin lähellä heidän nautittavakseen. Kimmo Helistö (vihr.) muistutti myös, että pientalojen rakentaminen on vähäisen tonttimaan haaskausta.

Matti Enroth (kok.) totesi, että MRL:n soveltamisessa asukkaita ei kuunnella aidosti, vaan runnotaan kaavahankkeet läpi väkivaltaisesti. Osallistamisesta muistutti myös Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.)

Arja Karhuvaara (kok.) piti Keskuspuiston reunoja pusikkoina, ja että Lääkärinkadun reunan voisi hänen mielestään täyttää tornitaloilla. Karhuvaara totesi myös viime maaliskuisessa Horisontin eduskuntavaalipaneelissa, että hän pitää asuntoja tärkeämpinä kuin tienvarsipusikkoja. Autoilupuolueelle huomautettakoon, että jos kerran lexuksille pitää saada lisää baanaa, silloin kaikki jäljelle jäävät metsät todellakin kurjistuvat tienvarsipusikoiksi. Tai ainakaan Lexuksen ikkunasta ei juuri metsää näe pusikoilta...

Ei kommentteja: