torstaina, huhtikuuta 25, 2013

Keskuspuiston heikennykset kaavoituskatsauksessa

Juuri ilmestyneen Helsingin kaavoituskatsauksen mukaan: "Lääkärinkadun pohjoispuolelle suunnitellaan alueen maiseman, mittakaavan ja Keskuspuiston merkityksen huomioon ottava pienkerrostalojen eli ns. kaupunkivillojen kokonaisuus. På norra sidan av Läkaregatan planeras en helhet av småhöghus eller så kalllade stadsvillor som beaktar landskapet i området, dess skala och Centralparkens betydelse." ARKKITEHTI/ARKITEKT Janne Prokkola, (09) 310 37233 Ja Kuninkaantammesta: "Luoteis-Helsingissä sijaitseva Kuninkaantammi muuttuu viihtyisäksi 5 000 asukkaan kaupunginosaksi. Uuden Kuninkaantammen asunto- korttelien rakennuksista noin puolet tulee olemaan kerrostaloja ja puolet pientaloja. Keskusta-alue on tiivis ja kerrostalovaltainen. Sitä ympäröivät kaupunkimaiset pientaloalueet."

Ei kommentteja: