maanantaina, toukokuuta 31, 2010

Keskuspuiston pohjoisosan kaavamuutosesitys

Kopioitu sellaisenaan Kaupunginhallituksen esityksestä; materiaaliin pääsee tutustumaan tarkemmin klikkaamalla otsikkoa. Sieltä löytyvät mm. havainnekuvat ja kartat. Suurin yksittäinen Keskuspuiston statukseen vaikuttava yksityiskohta suunnitelmassa on Kuninkaantammen alueen urheilukenttä.

KAARELAN RETKEILY- JA ULKOILUALUEEN YM. ALUEIDEN JA TUOMARINKYLÄN LÄHIVIRKISTYSALUEEN YM. ALUEIDEN ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN SEKÄ SAMOJEN KAUPUNGINOSIEN PUISTO- YM. ALUEIDEN (KESKUSPUISTON POHJOISOSA) ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11905)

Khs 2009-1572

PÄÄTÖSEHDOTUS

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 33. kaupunginosan (Kaarela, Maununneva) retkeily- ja ulkoilualueen, palstaviljelyalueen sekä maisemallisesti arvokkaiden peltoalueiden ja 35. kaupunginosan (Tuomarinkylä, Haltiala) lähivirkistysalueen, urheilu- ja virkistyspalvelujen alueen, retkeily- ja ulkoilualueen, luonnonsuojelualueiden, maisemallisesti arvokkaiden peltoalueiden ja vesialueen asemakaavan sekä 33. kaupunginosan (Kaarela, Maununneva, Hakuninmaa, Kuninkaantammi) puistoalueen ja retkeily- ja ulkoilualueen ja 35. kaupunginosan (Tuomarinkylä, Paloheinä, Haltiala) urheilu- ja virkistyspalvelujen alueen ja puisto- ja katualueiden asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 4.6.2009 päivätyn ja 28.1.2010 muutetun piirustuksen nro 11905 (A–D) mukaisena.

Liitteet

Ei kommentteja: