torstaina, marraskuuta 23, 2006

Meilahden seurakuntaneuvosto vastustaa Keskuspuiston rakennushankettaUutinen Kirkko ja Kaupunki -lehdessä keskiviikkona 22.11.2006.

Kuva: Juha Jakonen
Metsän joulurauhan julistus Keskuspuistossa, Lääkärinkadun alueella 23.12.2005.

Seuraavassa Meilahden seurakuntaneuvoston kannanotto kokonaisuudessaan:

"Meilahden Kannanotto Keskuspuiston ns. Lääkärinkadun aluetta koskevan
puistoalueen rakennushankkeeseen

Meilahden seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt kansalaisliikkeen pyynnöstä Keskuspuiston ns. Lääkärinkadun alueen rakentamishanketta ja päättänyt esittää kannanottonaan asiasta seuraavaa:

Keskuspuiston alueelle, Lääkärinkadun ja Ruskeasuon asuinalueen välille, suunnitellaan Helsinginkaupungin toimesta uutta asuinaluetta. Tämän hankkeen toteutumisen edellytyksenä on, että noin neljän hehtaarin suuruista puistoaluetta koskeva puistoasemakaava muutettaisiin rakentamisen mahdollistavaksi asemakaavaksi.

Kyseinen puistoalue on lukuisille Meilahden seuraknnan alueella asuville ihmisille ja monille muille helsinkiläisille sekä fyysisen että henkisen rentoutumisen ja virkistäytymisen näkökulmasta tarkasteltuna hyvin tärkeä. Samoin sen esteettinen merkitys tiiviisti rakennetussa kaupunkimiljöössä on huomionarvoinen. Puisto muodostaa myös luontevan kauttakulun varsinaiseen
Keskuspuistoon.

Meilahden seurakunnan käsityksen mukaan puistoalueen muuttaminen asuinalueeksi olisi huomattava menetys alueen väestön asumisviihtyvyyden ja monipuolisen virkistäytymisen kannalta. Varsinkin alueen runsaslukuisen iäkkäämmän väestönosan kohdalla menetys okisi peruuttamaton, koska
vastaavanlaista viehättävää puistoaluetta ei kohtuullisen etäisyyden puitteissa ole tarjolla.

Meilahden seurakunnan seurakuntaneuvosto toivookin, että alueen rakentamissuunnitelmasta luovuttaisiin ja puistoalue jäisi nykyiseen käyttöönsä nykyisten ja tulevien käyttäjien elämänlaatua tukevana virkistysalueena.

Helsingissä, marraskuun 8. päivänä 2006

Meilahden seurakuntaneuvosto.

Hannu Ronimus
kirkkoherra

Ei kommentteja: