torstaina, elokuuta 24, 2006

Kaikki Keskuspuiston puolesta: materiaalin käytöstä ja käyttöoikeuksista


Jos jollakin on hallussaan allekirjoituksia viime syksystä lähtien kiertäneeseen vetoomukseen, jossa vaadittiin Lääkärinkadun alueen kaavoittamatta jättämistä, toivoisin, että hän laskisi allekirjoituksien määrän ja välittäisi tiedon hallussaan olevien allekirjoitusten määrästä minulle. Samassa julistetaan viime syksyisen Ei enää palaakaan Keskuspuistosta -logon suunnittelija etsintäkuulutetuksi, koska logo on hieno ja käyttökelpoinen muihinkin tarkoituksiin kuin vain ainutkertaisen tapahtuman tunnuksena.

Hallussani on alkuperäinen versio siitä mapista, joka kopioitiin ja kierrätettiin kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa 8.12.2005. Mapissa on vetoomuksien lisäksi valokuvia, piirroksia ja tarinoita, ja joukossa on liikuttavaa, koskettavaa ja omakohtaista materiaalia. Osa tästä materiaalista on varustettu nimillä, osa ei. Osa tästä materiaalista ansaitsisi julkistamisen, nimellä tai ilman, ja se voisi auttaa yhteisen Keskuspuistomme asiaa. Tarinat on kirjoitettu sydänverellä ja piirustukset ja kuvat ovat edustavia. Osa kirjallisista mielipiteistä on kohdistettu kaupungin päättäjille suoraan, jopa heidät nimeten. Näiden päättäjien voisi olla syytä tietää, mitä heidän toiminnastaan ajatellaan ja lisäksi ne, jotka kuuluvat näiden päättäjien viiteryhmiin tai mahdollisiin äänestäjiin, voisivat saada näiden kirjoitusten julkistamisesta sellaista tietoa, joka voisi saada heidät ajattelemaan, ja vakavasti.

Saatteena tehtävänannossa "Minun keskuspuistoni" oli, että tarinat ja kuvat tultaisiin toimittamaan kaupungin päättäjille tiedoksi. Tietenkin oman mielipiteen julkistamisessa ja sen tiedoksi antamisessa päättäjille on tietty vivahde-ero, mutta luultavasti useimmat tähän työhön osallistuneet ovat valmiita kääntämään kaikki mahdolliset kivet estääkseen Lääkärinkadun alueen kaavoitussuunnitelmat. Mitään ei kuitenkaan tulla julkaisemaan ilman lupaa, koska kuvat ja tarinat on toimitettu siinä luulossa että ne ainoastaan toimitetaan tiedoksi päätöksenteon tueksi; kaikkien intresseissä ei välttämättä ole tulla omalla nimellään julkisuuteen, ja joillekin tämä voi olla suoranaisen haitallistakin.

Jos siis joku tämän lukijoista tai lukijoiden tuntema henkilö on kirjoittanut tarinoita viime syksynä aiheesta "Minun keskuspuistoni", olisi hienoa, jos materiaalia voisi valikoidusti julkaista internetissä, nimellä tai ilman. Lokakuussa Itäkeskuksessa, Stoassa pidetään Kaupunkimetsäliikkeen näyttely (2.-13.10), jossa esitellään uhattuja helsinkiläisiä viheralueita Se liittyy täälläkin mainostettuun työväenopiston luentosarjaan "Kasvun paikkana kansalaisyhteiskunta", ja myös Lääkärinkadun alue on esillä luentosarjassa ja siihen liittyvässä näyttelyssä. Erinomaista pohjamateriaalia tähän näyttelyyn voisivat olla jo mainitussa ksl:lle kerätyssä kansiossa olevat piirrokset ja kuvat, joiden valikoitu käyttömahdollisuus voisi valaista asiaamme monipuolisesti, omakohtaisesti ja koskettavasti.

Luentosarja pidetään siis Itäkeskuksessa, Stoassa torstaisin alkaen 21.9. kello 17-20. Viimeisell ä kerralla 12.10, jolloin Kaupunkimetsäliikkeen edustajia esittelee helsinkiläisiä viheralueita ja niihin liittyviä kaavoitusuhkia ja kokemuksiaan kaupunkisuunnittelusta. Paikalla kommentoimassa ja vastailemassa kysymyksiin ovat ainakin kaupunkitutkija Pia Backlund ja kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Maija Anttila, joten paikalle kannattaa vaivautua.

Lähitulevaisuudessa asian kohtalo tultaneen ratkaisemaan suuntaan tai toiseen, ja sinä aikana asiaa on pidettävä esillä. Kannattaakin pitää silmät auki; Keskuspuisto voi tulla vastaan missä tahansa!

Tämä on avoin vetoomus. Toivoisin, että toimittaisitte minulle kuvia digitaalisessa muodossa ja tekstejä, joita voisin julkistaa tässä blogissa; lisäksi pyydän lupaa saada julkistaa jo kirjoitettuja tarinoita. Pankaa sana kiertämään, ja nykäiskää hihasta mikäli satutte törmäämään kuvan esittämän näköiseen mieheen!

Kuva: Heini Salomaa

Michael Perukangas
040-748 1437
Kanneltie 17 C 15
00420 HELSINKI

Ei kommentteja: